A Parlamenti Kutatások Központjának célja

A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) célja az, hogy önálló kutatóműhelyként

▪     erősítse a Kar kutatási profilját;

▪     támogassa a PKK munkájában részt vevő oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, tudományos konferenciákon való részvétel, illetve előadás lehetőségének biztosításával;

▪     biztosítsa a kari kutatási főirányhoz kapcsolódó kutatások intézményi feltételeit.

 

A PKK fő tevékenységei

▪     parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, politikatudományi és más tárgyú kutatások szervezése, lefolytatása;

▪     tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység;

▪     tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és megszervezése;

▪     tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel;

▪     ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása

▪     meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése.

 

A PKK szervezete

▪     A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között működik.

▪     A PKK nem rendelkezik zárt tagsággal, munkájában a Kar bármely oktatója, illetve - meghatározott módon - bármely hallgatója részt vehet.

▪     A PKK alapítója Szente Zoltán.

▪     A PKK megbízott vezetője Kukorelli István.

▪     A kutatóhely titkársági feladatait az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék titkársága látja el.

 

A PKK működése

▪     A PKK tevékenységét folyamatosan, a tanszék oktatási tevékenységének zavartalanságát biztosítva látja el. Éves munkaterv szerint működik.

▪     A PKK tevékenységét tudományos tanács felügyeli, melynek tagjai között kari (egyetemi) vezetők, illetve a kutatóhely számára jelentős támogatást nyújtó szervezetek képviselőit kell felkérni. A Tanács évente egyszer áttekinti a PKK teljesítményét, beszámoltatja vezetőjét, és javaslatokat tesz további működésére.

 

Elérhetőségek

Székhely:

9026 Győr, Áldozat u. 12.

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - "J" épület 201-205. irodák

Postacím:

Széchenyi István Egyetem - Parlamenti Kutatások Központja

9026 Győr, Egyetem tér 1.

 E-mail:

pkk@sze.hu

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Nyári záróvizsga időszak a jogász szakon 2017. március 1. - 2017. június 16.
Vizsgajelentkezés 2017. május 5. 06:00 - 2017. június 30. 12:00
Vizsgaidőszak 2017. május 16. - 2017. július 1.
Munkaszüneti nap 2017. június 5. 00:00 - 23:55
Pünkösd hétfő 2017. június 5.
Nyári záróvizsga időszak 2017. június 21. - 2017. június 30.
Diplomaátadó ünnepély - MK 2017. június 24. 14:00 - 15:00