Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 316 oldal

„Az olvasó a nyugat-balkáni térségnek a szakirodalomban eddig megjelent egyik legátfogóbb közjogi-politikai leírását és összehasonlító elemzését tartja kezében, középpontban a hat ország kilenc parlamentjével. A kötet egyfajta közjogi térkép is, amely segít eligazodni az összetett helyi viszonyok között, továbbá történelemkönyv, amely bemutatja a térség alkotmányjogi múltját és jelenét, és részletes látlelet is a parlamentek belső működéséről. Az összehasonlító parlamenti jog elismert művelőjeként a szerző alapos, hatalmas adalékanyagot és parlamenti gyakorlatot is figyelembe vevő kutatómunkát végzett. Ennek eredményeként a parlamenti működés részletes elemzése mellett jó érzékkel fókuszált a terület államéletének legfontosabb átfogó kihívásaira is: az etnikai sokszínűségre, a konfliktusok külső rendezésének »hagyományára«, vagy a mintakövetés ellentmondásaira. A könyv kiválóan járul hozzá a célhoz, hogy a Nyugat-Balkán ne legyen fehér folt az egyesülő Európa térképén.” (Halász Iván) 

 

Erdős Csaba: Parlamenti autonómia. Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről.

Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 350 oldal

„Erdős Csaba első önálló könyves fiatal kutatóként, a győri Parlamenti Kutatások Központja tagjaként bátran és újítóan, a parlamenti autonómia és az afeletti alkotmányos kontroll megteremtése nézőpontjából nyúl a sokszor evidenciának tűnő, megporosodott alkotmányjogi kérdésekhez. A hatalommegosztás szent elvének útján haladva tartalmilag, módszertanilag és megközelítési módjában is felrázza a parlamenti aktusok száraznak tűnő témakörét, újszerű tipológiát, jogforrástant és parlamenti eljárásjogot - a parlamenti aktusokkal szemben »fellebbezési jogot« - keresve és teremtve ezzel. Értékes részei a könyvnek a normatív és egyedi aktusok közötti lényeges tartalmi különbségek csokorba gyűjtése, továbbá a két nagy »közjogi elefánt«, az alkotmányozó hatalom és az alkotmánybíróság történelmi birkózásáról szóló fejezetek. A könyv valójában arról az évszázados alkotmányjogi-politikatudományi-államépítési dilemmáról szól, hogy vajon a parlament a szuverenitásból eredő összes jogot gyakorolja, autonómiája, hatalma teljes és korlátlan, bármit megtehet a könyv mottója szerint, avagy a parlamentnek, a népszuverenitásnak bírái, kontrollmechanizmusai lehetnek, legelébb az Alkotmánybíróság. A kritikus ecsettel, aprólékosan és teljes értékűen megrajzolt kép nem optimista, de színes és a jogállamiságban reménykedő. Erdős Csaba gondolatgazdag könyve jogosan illeszthető a parlamenti joggal foglalkozó míves, magyar nyelvű monográfiák sorába.” (Kukorelli István)

 

 

Applicatio_est_vita_regulaeSzente Zoltán (szerk.): Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből

 Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013. 150 oldal

 

E kötet célja, hogy az ez iránt érdeklődő közönséggel megismertesse a legjelentősebb, leghíresebb parlamenti tárgyú külföldi jogesetek egy részét. A szerzők – Beretka Katinka, Erdős Csaba, Farkas Ádám, Katarzyna Bielesz, Kálmán János, Lazareva Marina, Mandák Fanni, Smuk Péter, Szente Zoltán és Váczi Péter – négy fejezetben mintegy huszonnégy jogesetet ismertetnek. Az érdeklődők a törvényhozó hatalom alkotmányos korlátairól, a törvényhozás hatásköreiről, a parlamentek működéséről és a parlamenti képviselők jogállásáról olvashatnak esettanulmányokat, amelyek mindegyike egységes szerkezetben tárgyalja az adott parlamenti jogi tárgyú döntést.

 

 

 

 

Smuk_Peter:Magyar_kozjog_es_politikaSmuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011.

Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 480 oldal

 

 

"Smuk Péter könyve tárgyszerűen és izgalmasan megírt alkotmány- és parlamentarizmustörténet a harmadik Magyar Köztársaságról, rengeteg dokumentumra támaszkodva. Az első szabadon választott parlamenttől a második Orbán-kormány első évéig redszerezett adatokkal és esettanulmányokkal tárja elénk a magyar parlamentek, pártok, pártelnökök, államfők és más közjogi méltóságok szerepét, az elmúlt húsz év politikatörténetét." (Bihari Mihály)

 

 

 

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Kurzuskiírási időszak vége 2020. október 16.
Szenátusi Ülés 2020. október 26. 14:00 - 16:00
Kutatók Éjszakája 2020. november 27. - 2020. november 28.
Szenátusi Ülés 2020. november 30. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2020. december 21. 14:00 - 16:00