Szabó Zsolt: A Nyugat-Balkán parlamentjei

Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 316 oldal

„Az olvasó a nyugat-balkáni térségnek a szakirodalomban eddig megjelent egyik legátfogóbb közjogi-politikai leírását és összehasonlító elemzését tartja kezében, középpontban a hat ország kilenc parlamentjével. A kötet egyfajta közjogi térkép is, amely segít eligazodni az összetett helyi viszonyok között, továbbá történelemkönyv, amely bemutatja a térség alkotmányjogi múltját és jelenét, és részletes látlelet is a parlamentek belső működéséről. Az összehasonlító parlamenti jog elismert művelőjeként a szerző alapos, hatalmas adalékanyagot és parlamenti gyakorlatot is figyelembe vevő kutatómunkát végzett. Ennek eredményeként a parlamenti működés részletes elemzése mellett jó érzékkel fókuszált a terület államéletének legfontosabb átfogó kihívásaira is: az etnikai sokszínűségre, a konfliktusok külső rendezésének »hagyományára«, vagy a mintakövetés ellentmondásaira. A könyv kiválóan járul hozzá a célhoz, hogy a Nyugat-Balkán ne legyen fehér folt az egyesülő Európa térképén.” (Halász Iván) 

 

Erdős Csaba: Parlamenti autonómia. Aktustani elemzések az Országgyűlés jogállásáról és hatásköreiről.

Gondolat Kiadó, Budapest, 2016. 350 oldal

„Erdős Csaba első önálló könyves fiatal kutatóként, a győri Parlamenti Kutatások Központja tagjaként bátran és újítóan, a parlamenti autonómia és az afeletti alkotmányos kontroll megteremtése nézőpontjából nyúl a sokszor evidenciának tűnő, megporosodott alkotmányjogi kérdésekhez. A hatalommegosztás szent elvének útján haladva tartalmilag, módszertanilag és megközelítési módjában is felrázza a parlamenti aktusok száraznak tűnő témakörét, újszerű tipológiát, jogforrástant és parlamenti eljárásjogot - a parlamenti aktusokkal szemben »fellebbezési jogot« - keresve és teremtve ezzel. Értékes részei a könyvnek a normatív és egyedi aktusok közötti lényeges tartalmi különbségek csokorba gyűjtése, továbbá a két nagy »közjogi elefánt«, az alkotmányozó hatalom és az alkotmánybíróság történelmi birkózásáról szóló fejezetek. A könyv valójában arról az évszázados alkotmányjogi-politikatudományi-államépítési dilemmáról szól, hogy vajon a parlament a szuverenitásból eredő összes jogot gyakorolja, autonómiája, hatalma teljes és korlátlan, bármit megtehet a könyv mottója szerint, avagy a parlamentnek, a népszuverenitásnak bírái, kontrollmechanizmusai lehetnek, legelébb az Alkotmánybíróság. A kritikus ecsettel, aprólékosan és teljes értékűen megrajzolt kép nem optimista, de színes és a jogállamiságban reménykedő. Erdős Csaba gondolatgazdag könyve jogosan illeszthető a parlamenti joggal foglalkozó míves, magyar nyelvű monográfiák sorába.” (Kukorelli István)

 

 

Applicatio_est_vita_regulaeSzente Zoltán (szerk.): Applicatio est vita regulae – Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből

 Universitas-Győr Nonprofit Kft., Győr, 2013. 150 oldal

 

E kötet célja, hogy az ez iránt érdeklődő közönséggel megismertesse a legjelentősebb, leghíresebb parlamenti tárgyú külföldi jogesetek egy részét. A szerzők – Beretka Katinka, Erdős Csaba, Farkas Ádám, Katarzyna Bielesz, Kálmán János, Lazareva Marina, Mandák Fanni, Smuk Péter, Szente Zoltán és Váczi Péter – négy fejezetben mintegy huszonnégy jogesetet ismertetnek. Az érdeklődők a törvényhozó hatalom alkotmányos korlátairól, a törvényhozás hatásköreiről, a parlamentek működéséről és a parlamenti képviselők jogállásáról olvashatnak esettanulmányokat, amelyek mindegyike egységes szerkezetben tárgyalja az adott parlamenti jogi tárgyú döntést.

 

 

 

 

Smuk_Peter:Magyar_kozjog_es_politikaSmuk Péter: Magyar közjog és politika 1989-2011.

Osiris Kiadó, Budapest, 2011. 480 oldal

 

 

"Smuk Péter könyve tárgyszerűen és izgalmasan megírt alkotmány- és parlamentarizmustörténet a harmadik Magyar Köztársaságról, rengeteg dokumentumra támaszkodva. Az első szabadon választott parlamenttől a második Orbán-kormány első évéig redszerezett adatokkal és esettanulmányokkal tárja elénk a magyar parlamentek, pártok, pártelnökök, államfők és más közjogi méltóságok szerepét, az elmúlt húsz év politikatörténetét." (Bihari Mihály)

 

 

 

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2021. október 25. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. november 29. 14:00 - 16:00
Szenátusi Ülés 2021. december 13. 14:00 - 16:00
Munkaszüneti nap (Szenteste) 2021. december 24.
EDUCATIO Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás 2022. január 13. - 2022. január 15.
Nyitott Kapuk 2022 2022. január 18.
Szenátusi Ülés 2022. január 31. 14:00 - 16:00