A Parlamenti Kutatások Központjának célja

A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) célja az, hogy önálló kutatóműhelyként

▪     erősítse a Kar kutatási profilját;

▪     támogassa a PKK munkájában részt vevő oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, tudományos konferenciákon való részvétel, illetve előadás lehetőségének biztosításával;

▪     biztosítsa a kari kutatási főirányhoz kapcsolódó kutatások intézményi feltételeit.

 

A PKK fő tevékenységei

▪     parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, politikatudományi és más tárgyú kutatások szervezése, lefolytatása;

▪     tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység;

▪     tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és megszervezése;

▪     tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel;

▪     ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása

▪     meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése.

 

A PKK szervezete

▪     A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között működik.

▪     A PKK nem rendelkezik zárt tagsággal, munkájában a Kar bármely oktatója, illetve - meghatározott módon - bármely hallgatója részt vehet.

▪     A PKK alapítója Szente Zoltán.

▪     A PKK megbízott vezetője Kukorelli István.

▪     A kutatóhely titkársági feladatait az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék titkársága látja el.

 

A PKK működése

▪     A PKK tevékenységét folyamatosan, a tanszék oktatási tevékenységének zavartalanságát biztosítva látja el. Éves munkaterv szerint működik.

▪     A PKK tevékenységét tudományos tanács felügyeli, melynek tagjai között kari (egyetemi) vezetők, illetve a kutatóhely számára jelentős támogatást nyújtó szervezetek képviselőit kell felkérni. A Tanács évente egyszer áttekinti a PKK teljesítményét, beszámoltatja vezetőjét, és javaslatokat tesz további működésére.

 

Elérhetőségek

Székhely:

9026 Győr, Áldozat u. 12.

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - "J" épület 201-205. irodák

Postacím:

Széchenyi István Egyetem - Parlamenti Kutatások Központja

9026 Győr, Egyetem tér 1.

 E-mail:

pkk@sze.hu

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Kurzuskiírási időszak vége 2018. október 19.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti nap 2019. január 1.