A Parlamenti Kutatások Központjának célja

A Parlamenti Kutatások Központja (a továbbiakban PKK) célja az, hogy önálló kutatóműhelyként

▪     erősítse a Kar kutatási profilját;

▪     támogassa a PKK munkájában részt vevő oktatók szakmai előmenetelét publikációik megjelentetésével, tudományos konferenciákon való részvétel, illetve előadás lehetőségének biztosításával;

▪     biztosítsa a kari kutatási főirányhoz kapcsolódó kutatások intézményi feltételeit.

 

A PKK fő tevékenységei

▪     parlamenti, illetve a törvényhozással összefüggő alkotmányjogi, közigazgatási, politikatudományi és más tárgyú kutatások szervezése, lefolytatása;

▪     tudományos közlemények kiadása, publikációs tevékenység;

▪     tudományos konferenciák, rendezvények előkészítése és megszervezése;

▪     tudományos kutatói hálózat létrehozása, kapcsolattartás más hazai és nemzetközi kutatóhelyekkel;

▪     ösztöndíj-programok meghirdetése, megszervezése, illetve támogatása

▪     meghatározott kutatási, szakértői szolgáltatások elvégzése.

 

A PKK szervezete

▪     A kutatóműhely a Kar Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének keretei között működik.

▪     A PKK nem rendelkezik zárt tagsággal, munkájában a Kar bármely oktatója, illetve - meghatározott módon - bármely hallgatója részt vehet.

▪     A PKK alapítója Szente Zoltán.

▪     A PKK megbízott vezetője Kukorelli István.

▪     A kutatóhely titkársági feladatait az Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszék titkársága látja el.

 

A PKK működése

▪     A PKK tevékenységét folyamatosan, a tanszék oktatási tevékenységének zavartalanságát biztosítva látja el. Éves munkaterv szerint működik.

▪     A PKK tevékenységét tudományos tanács felügyeli, melynek tagjai között kari (egyetemi) vezetők, illetve a kutatóhely számára jelentős támogatást nyújtó szervezetek képviselőit kell felkérni. A Tanács évente egyszer áttekinti a PKK teljesítményét, beszámoltatja vezetőjét, és javaslatokat tesz további működésére.

 

Elérhetőségek

Székhely:

9026 Győr, Áldozat u. 12.

Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar - "J" épület 201-205. irodák

Postacím:

Széchenyi István Egyetem - Parlamenti Kutatások Központja

9026 Győr, Egyetem tér 1.

 E-mail:

pkk@sze.hu

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

UNI-GYŐR GYVSE - Telekom 2024. március 5. 19:00 - 21:00
Győri ETO-UNI FKC - Tatai AC 2024. március 8. 19:00 - 21:00
Agrofeed UNI Győr - Békéscsabai KK 2024. március 8. 19:00 - 20:30
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. március 9. 09:00 - 12:00
UNI Győr - DVTK 2024. március 9. 17:00 - 19:00
Agrofeed UNI Győr - Atomerőmű SE U23 2024. március 14. 19:30 - 21:00
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. március 16. 09:00 - 12:00
UNI GYŐR ÖRÖMFUTÁS 2024. március 23. 09:00 - 12:00