A Parlamenti Kutatások Központja immár hagyománnyá váló december eleji műhelykonferenciájára 2017-ben december 7-én kerül sor, amelynek szakmai programját 

DR. SZABÓ ZSOLT PHD, a Parlamenti Kutatások Központjának külső kutatója

habilitációs eljárásának nyilvános előadásai képezik.


Tantermi előadás: Az Országgyűlés alkotmányos státusza és kapcsolatai más hatalmi ágakkal

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

(9026 Győr, Áldozat u. 12.) J3-as terem, 2017. december 7. (csütörtök) 11.40 óra.

Tudományos előadás (angol nyelvű összefoglalóval): A parlament ügyrendi autonómiája nemzetközi összehasonlításban

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

(9026 Győr, Áldozat u. 12.), Deák-terem, 2017. december 7. (csütörtök) 13.00 óra.

  

A Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:  Prof. Dr. Kukorelli István DSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

Tagok:

Prof. Dr. Petrétei József PhD, egyetemi tanár (PTE-ÁJK), külső bíráló

Dr. habil. Tilk Péter PhD, tszv. egyetemi docens (PTE-ÁJK), külső bíráló

Prof. Dr. Stumpf István CSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)       

Dr. habil. Smuk Péter PhD, tszv. egyetemi docens (SZE-DFK)

 

A habilitációs eljárás alapjául szolgáló tézisek megtekinthetők Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http://doktiskjog.sze.hu) és a Doktori Iskola hivatalában. A Bíráló Bizottságon kívül a tudományos előadáson a jelenlévő habilitáltak, a tantermi előadáson a jelenlévő hallgatók és nem habilitáltak is szavaznak. Az előadásokon bárki részt vehet, a tudományos előadáson minden résztvevő jogosult kérdést feltenni vagy hozzászólni, a tantermi előadást viszont nem követi vita.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a szalay.orsolya@sze.hu email-címen 2017. december 2-ig szíveskedjen jelezni.

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Szenátusi Ülés 2020. augusztus 31. 14:00 - 16:00
Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Kurzuskiírási időszak vége 2020. október 16.