A Parlamenti Kutatások Központja immár hagyománnyá váló december eleji műhelykonferenciájára 2017-ben december 7-én kerül sor, amelynek szakmai programját 

DR. SZABÓ ZSOLT PHD, a Parlamenti Kutatások Központjának külső kutatója

habilitációs eljárásának nyilvános előadásai képezik.


Tantermi előadás: Az Országgyűlés alkotmányos státusza és kapcsolatai más hatalmi ágakkal

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

(9026 Győr, Áldozat u. 12.) J3-as terem, 2017. december 7. (csütörtök) 11.40 óra.

Tudományos előadás (angol nyelvű összefoglalóval): A parlament ügyrendi autonómiája nemzetközi összehasonlításban

Széchenyi István Egyetem, Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar

(9026 Győr, Áldozat u. 12.), Deák-terem, 2017. december 7. (csütörtök) 13.00 óra.

  

A Bíráló Bizottság összetétele:

Elnök:  Prof. Dr. Kukorelli István DSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)

Tagok:

Prof. Dr. Petrétei József PhD, egyetemi tanár (PTE-ÁJK), külső bíráló

Dr. habil. Tilk Péter PhD, tszv. egyetemi docens (PTE-ÁJK), külső bíráló

Prof. Dr. Stumpf István CSc., egyetemi tanár (SZE-DFK)       

Dr. habil. Smuk Péter PhD, tszv. egyetemi docens (SZE-DFK)

 

A habilitációs eljárás alapjául szolgáló tézisek megtekinthetők Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola honlapján (http://doktiskjog.sze.hu) és a Doktori Iskola hivatalában. A Bíráló Bizottságon kívül a tudományos előadáson a jelenlévő habilitáltak, a tantermi előadáson a jelenlévő hallgatók és nem habilitáltak is szavaznak. Az előadásokon bárki részt vehet, a tudományos előadáson minden résztvevő jogosult kérdést feltenni vagy hozzászólni, a tantermi előadást viszont nem követi vita.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Kérjük, hogy részvételi szándékát a szalay.orsolya@sze.hu email-címen 2017. december 2-ig szíveskedjen jelezni.

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Kurzuskiírási időszak vége 2018. október 19.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti nap 2019. január 1.