A Parlamenti Kutatások Központja harmadik alkalommal rendezte meg a Parlamentarizmus Napját, amely az első szabadon választott Országgyűlés 1990. május 2-i alakuló üléséről emlékezik meg. Ebben az évben a rendezvény fókuszában Magyarország és szomszédos államai – Szlovákia, Románia és Szerbia – parlamenti hivatalainak működése és a parlamenti munka alkotmánybírósági kontrollja álltak.

A rendezvény tematikusan három nagyobb részre tagolódott: elsőként az ünnepélyes megnyitóké volt a főszerep. Ennek keretében Hende Csaba országgyűlési képviselő, a Törvényalkotási Bizottság elnöke, az Országgyűlés alelnöke köszöntötte a résztvevőket és méltatta a rendezvényt, felelevenítve a rendszerváltás utáni parlamentáris tradíciókat. Őt Frank Spengler, a rendezvény fő támogatójának, a Konrad Adenauer Alapítvány Magyarországi Irodájának vezetője követte a pulpitusnál, aki a német és a magyar alkotmányos berendezkedés hasonlóságaira hívta fel a figyelmet, továbbá kiemelte a német alkotmánybíróság szerepét az alkotmányosság és a jogállamiság eszméinek fejlesztésében és terjesztésében. Kukorelli István professzor, a PKK vezetője a köszöntőjében a Parlamentarizmus Napját a PKK egyéb eredményeinek fényében értelmezte, kiemelve elsősorban a Parlamenti Kötetek című könyvsorozatot és a Parlamenti Szemle című folyóiratot, egyúttal annak harmadik évfolyamának első számát is bemutatva. Az első panel levezető elnöke Smuk Péter professzor, a Széchenyi István Egyetem Alkotmányjogi és Politikatudományi Tanszékének vezetője volt.

A tudományos program két kerekasztal-beszélgetést ölelt fel: az alkotmánybírák és a parlamenti szakértők fórumát. Mindkettő különlegessége az összehasonlító szemlélet mellett a közös – magyar – nyelv volt: a környező országokból is magyar anyanyelvű bírák és tisztviselők tisztelték meg részvételükkel a Parlamentarizmus Napját. A beszélgetések moderátorai és a rendezvény szervezői Erdős Csaba, a Széchenyi István Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa és Szabó Zsolt, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusa, a nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományos főmunkatársa voltak.

 

A program második részében a parlamentek és az alkotmánybíróságok viszonyrendszerét vitatta meg egy kerekasztal-beszélgetés keretében Korhecz Tamás, szerbiai alkotmánybíró, Mészáros Lajos, szlovákiai alkotmánybíró, Stumpf István, a magyar Alkotmánybíróság tagja és Varga Attila romániai alkotmánybíró. A beszélgetés a normakontroll – különös tekintettel az alktománymódosítások felülvizsgálatára és a házszabályok betartásának ellenőrzésére – és az absztrakt alkotmányértelmezés parlamenti autonómiára gyakorolt hatása köré koncentrálódott.

A rendezvény zárópanelje a parlamenti szakértők fóruma volt, amelyen Cabrera Alvaró (Magyarország), Demeter Attila (Románia), Sándor Eleonóra (Szlovákia) és Szűcs Zsuzsanna (Szerbia) vett részt. A kerekasztal-beszélgetés ezen államok parlamenti törvényalkotási eljárását, így a szabályozás elveit és gyakorlatát, a parlamenti nyilvánosságot, a jogalkotás hatékonyságát és szabályszerűségét érintette.

A rendezvényról készült fotógaléria ide kattintva érhető el.

 

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Kurzuskiírási időszak vége 2018. október 19.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti nap 2019. január 1.