Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből

A Parlamenti Kutatások Központja kutatási programot folytat Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből címmel. A projekt célja a témáról szóló kézikönyv elkészítése.

A tervezett kötet a parlamenti jog legismertebb, illetve legjelentősebb külföldi jogeseteit mutatja be és elemzi. A kézikönyv hasznos segítséget nyújthat az alkotmányjog gyakorlati oktatásában, de a szakértők és az alkotmányos politika iránt érdeklődők számára is érdekes lehet.

A kötetben ismertetett jogesetek, amelyek elsősorban külföldi alkotmánybíróságok és legfelső bíróságok nevezetes döntései, a parlamenti jog minden fő területét reprezentálják. A rövid esettanulmányok röviden bemutatják az adott döntés körülményeit, az alkotmányjogi probléma, kérdés lényegét, illetve – az alkalmazott jogi érvelés fő elemein keresztül – elemzik a határozat tartalmát, illetve következményeit. A leírások végén az érintett parlamenti jogi kérdéshez kapcsolódó rövid bibliográfia is szerepel.

Az egyes esettanulmányok szerkezete:

I. Előzmények: a jogeset alapvető tartalma, a döntés rövid, összefoglaló ismertetése

II. Az alkotmányjogi probléma: az alkotmányos, jogi probléma kifejtése, az alkotmányos helyzet bemutatása

III. A döntés: az alkotmányos jogvita pro és kontra érveinek bemutatása és elemzése

IV. A döntés következményei, utóélete

A tervezett kötet tartalma:

Bevezetés

I. A törvényhozó hatalom a hatalommegosztás rendszerében

II. Törvényalkotás

III. A végrehajtó hatalom ellenőrzése

IV. A parlamentek szervezeti rendje

V. A parlamentek működési rendje

VI. A parlamenti képviselők jogállása

 


Parlamenti fegyelmi jog

 

A PKK parlamenti jogi kutatásainak középpontjában jelenleg a fegyelmi jog áll. Ezzel egyrészt Szente Zoltán, a PKK vezetője foglalkozik, másfelől Erdős Csaba PhD-dolgozatának is ez a témája.

 

A fegyelmi jog a parlamenti jog olyan részterülete, amely több indok miatt érdemes a részletes tudományos kutatói figyelemre. Egyrészt a hatályos szabályozásban igen mostohán kezelt rendelkezésekről van szó, hiszen a Házszabály csak két szakaszt – 54. és 55. § - szentel a kérdésnek, függetlenül attól, hogy a parlamenti fegyelmi jog határait rendre feszegetik a képviselők: elég a mellényviselési ügyre gondolnunk, vagy éppen a nem éppen ritka bekiabálásokra. Másrészt a fegyelmi jog kiváló alapot biztosít összehasonlító jogi kutatásoknak is, amelyek egyfelől történeti, másfelől pedig államok közti összevetésre koncentrálhatnak. A fegyelmi jog előtt álló kihívások és az előtte álló modellek lehetőséget teremtenek a jogterület továbbfejlesztésére irányuló kutatásokra, a PKK két kutatójának célja ezek számbavétele, s eredményeiknek a tudományos közvéleménnyel való megismertetése.

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Nyári nyitvatartás 2020. augusztus 3. - 2020. augusztus 23.
Munkaszüneti nap 2020. augusztus 20.
Szenátusi Ülés 2020. augusztus 31. 14:00 - 16:00
Kurzuskiírási időszak kezdete 2020. szeptember 28.
Szenátusi Ülés 2020. szeptember 28. 14:00 - 16:00
Kurzuskiírási időszak vége 2020. október 16.