Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből

A Parlamenti Kutatások Központja kutatási programot folytat Nemzetközi jogesetek a parlamenti jog köréből címmel. A projekt célja a témáról szóló kézikönyv elkészítése.

A tervezett kötet a parlamenti jog legismertebb, illetve legjelentősebb külföldi jogeseteit mutatja be és elemzi. A kézikönyv hasznos segítséget nyújthat az alkotmányjog gyakorlati oktatásában, de a szakértők és az alkotmányos politika iránt érdeklődők számára is érdekes lehet.

A kötetben ismertetett jogesetek, amelyek elsősorban külföldi alkotmánybíróságok és legfelső bíróságok nevezetes döntései, a parlamenti jog minden fő területét reprezentálják. A rövid esettanulmányok röviden bemutatják az adott döntés körülményeit, az alkotmányjogi probléma, kérdés lényegét, illetve – az alkalmazott jogi érvelés fő elemein keresztül – elemzik a határozat tartalmát, illetve következményeit. A leírások végén az érintett parlamenti jogi kérdéshez kapcsolódó rövid bibliográfia is szerepel.

Az egyes esettanulmányok szerkezete:

I. Előzmények: a jogeset alapvető tartalma, a döntés rövid, összefoglaló ismertetése

II. Az alkotmányjogi probléma: az alkotmányos, jogi probléma kifejtése, az alkotmányos helyzet bemutatása

III. A döntés: az alkotmányos jogvita pro és kontra érveinek bemutatása és elemzése

IV. A döntés következményei, utóélete

A tervezett kötet tartalma:

Bevezetés

I. A törvényhozó hatalom a hatalommegosztás rendszerében

II. Törvényalkotás

III. A végrehajtó hatalom ellenőrzése

IV. A parlamentek szervezeti rendje

V. A parlamentek működési rendje

VI. A parlamenti képviselők jogállása

 


Parlamenti fegyelmi jog

 

A PKK parlamenti jogi kutatásainak középpontjában jelenleg a fegyelmi jog áll. Ezzel egyrészt Szente Zoltán, a PKK vezetője foglalkozik, másfelől Erdős Csaba PhD-dolgozatának is ez a témája.

 

A fegyelmi jog a parlamenti jog olyan részterülete, amely több indok miatt érdemes a részletes tudományos kutatói figyelemre. Egyrészt a hatályos szabályozásban igen mostohán kezelt rendelkezésekről van szó, hiszen a Házszabály csak két szakaszt – 54. és 55. § - szentel a kérdésnek, függetlenül attól, hogy a parlamenti fegyelmi jog határait rendre feszegetik a képviselők: elég a mellényviselési ügyre gondolnunk, vagy éppen a nem éppen ritka bekiabálásokra. Másrészt a fegyelmi jog kiváló alapot biztosít összehasonlító jogi kutatásoknak is, amelyek egyfelől történeti, másfelől pedig államok közti összevetésre koncentrálhatnak. A fegyelmi jog előtt álló kihívások és az előtte álló modellek lehetőséget teremtenek a jogterület továbbfejlesztésére irányuló kutatásokra, a PKK két kutatójának célja ezek számbavétele, s eredményeiknek a tudományos közvéleménnyel való megismertetése.

Kép és videó

Parlamenti Kutatások Központja Eseménynaptára

Szenátusi Ülés 2018. szeptember 24.
Kurzuskiírási időszak vége 2018. október 19.
Munkaszüneti nap 2018. október 23.
Munkaszüneti nap 2018. november 1.
Munkaszüneti nap 2018. december 25. - 2018. december 26.
Munkaszüneti nap 2019. január 1.